Skatter

Höga skatter på öl är en del av den svenska alkoholpolitiken. När Sverige gick med i EU var skatten på allt öl med mer än 3,5 volymprocent alkohol den näst högsta inom EU. Endast Finland hade högre skatt. Vi hade dessutom två olika skattesatser, en för folköl högst 3,5 volymprocent alkohol och en för starköl över 3,5 volymprocent. Detta var ett arrangemang som endast fick gälla de tre första åren som EU-medlem.

Redan efter två år ändrades dock ölskatterna. Regeringen hade insett att svensken köpte stora mängder öl i främst Danmark. I ett försök att stoppa privatinförseln sänktes skatten på starköl med nära 40 procent den 1 januari 1997. 2,38 per volymprocent alkohol och liter kom att bli 1,45. Samtidigt med skatteförändringen slopades den tidigare lägre skatten för folköl men man införde också skattefrihet för allt öl upp till 2,8 volymprocent alkohol. Detta är tillåtet enligt EU.

Från och med den 1 januari 1998 är skatten för allt öl med mer än 2,8 volymprocent alkohol 1,47 kronor per volymprocent och liter. För öl upp till 2,8 volymprocent utgår ingen skatt.

 

Samma skatt på vin och öl?

EU-kommissionen hotar att dra Sverige inför EG-domstolen om inte en anpassning sker snarast av vinskatten ner till ölskattenivå. Anledningen är att Kommissionen anser att öltillverkarna i Sverige gynnas av att Sverige har lägre ölskatt än vinskatt. Detta är inte sant, anser Svenska Bryggareföreningen.

Det omvända förhållandet gäller inte

Flera länder inom EU tar ut skatt på öl, men sätter vinskatten till noll. Det finns därmed inget motiv för den svenska regeringen att acceptera Kommissionens krav på Sverige att anpassa vinskatten till ölskatten.

Inget signifikant gynnande

Av den totala försäljningen av vin och öl på Systembolaget har den svensktillverkade ölen en andel på 46 %, medan importerat öl och vin tillsammans har en andel på 54 %.

Regeringens övriga argument borde vara:

  • att det inte finns något annat land där det är så lätt för vinproducenterna att få distribution av sitt breda sortiment av vin på en enda säljkanal. Vinproducenterna/agenterna får dessutom bra betalt för sina viner.
  • att det statliga Systembolaget ger prisfördelar för vin som säljs i bag-in-box beroende på att man ger varje förpackning ett fast påslag oavsett storlek. Det innebär ett fast påslag för en bag-in-box istället för fyra fasta påslag för motsvarande mängd i fyra flaskor. Systembolaget ger inte samma prisfördel i en sex-pack öl!

Räknar man dessutom ut skatten på ett öl kontra vin av samma alkoholstyrka, tex. 11 volymprocent så finner man att det är flera länder än Sverige som både har högre och lägre ölskatt än vinskatt. Speciellt stora skillnader finner man naturligtvis i de länder där vinskatten är noll, där blir skillnaden oändlig.